Koronakorvauksia kuntien mielenterveystyöhön

Korona-aika rajoituksineen ja terveyden säilyttämiseen liittyvine huolineen on lisännyt tarvetta psyykkiselle tuelle. Osa tuentarpeesta hoituu läheisten kanssa pohdiskellen, mutta kaikkien huolia ei pelkällä kaverin tai perheenjäsenen tuella hoideta. Mielenterveystyön ammattilaisia tarvitaan apuun, kun asioita pitää pohtia jäsennellymmin ja syvemmin asiantuntijan opastuksella. Koronan vuoksi lisääntyneseen palveluntarpeeseen mielenterveystyössä on saatava lisäresurssia koronakorvausvaroista.

Merkittävässä osassa Suomen kuntia ponnistellaan tavallisissakin oloissa mielenterveystyön resurssien riittävyyden kanssa. Kuntatalous voi olla tiukilla ja tarpeeseen vastaaminen uusilla rekrytoinneilla jää tekemättä puuttuvien eurojen vuoksi. Mielenterveystyöhön panostaminen voi tuntua vähemmän pakolliselta kuin muuhun terveyden- ja sairaanhoitoon, joiden resurssointeihin voi ajaa hoitotakuun toteuttamisen vaade. Usein myös kuntien rekrytointi jää toteutumatta tai viivästyy, koska mielenterveystyön ammattilaisia ei ole saatavilla. Mm. psykologeja on Suomessa liian vähän kattamaan koko alueellista tarvetta.

Kaikkea mielenterveystyötä ei kunta tuota omana palveluna. Yksityisiä yksilö- ja perheterapeutteja tarvitaan pitkäjänteisesti tukemaan kehitystä parempaan. Valitettavan usein terapiapalvelujen saamiseksi täytyy jonottaa kauan. Jonoissa ei sen kummemmin mieli kuin katkennut jalkakaan parane.

Mielenterveyspalveluja jonottava aikuinen voi olla perheen isä tai äiti. Kipeän vanhemman vaivat vaikuttavat koko perheen tilanteeseen. Perheterapian tarvetta ei kuitenkaan aina tunnisteta ennen kuin perhetilanne kärjistyy uutisotsikoksi. Perheterapian osaajien palveluja on maassamme tarjolla enemmän kuin niitä hyödynnetään. Kelan terapiaan kohdistamassa rahoituksessa onkin säätämisen varaa, jotta perheiden toimivuutta voidaan riittävästi tukea. Perhe ei ole erillinen joukko yksilöitä, vaan kokonaisuus, jossa osasten tulee oppia toimimaan hyvin yhdessä.

Mielenterveystyön tarve on lisääntynyt korona-ajan paineissa. Monen yksinäisyys on syventynyt. Perheiden ja sukujen luonnollisia kontakteja on rajoitettu. Hätä ja huoli tulevaisuudesta on vallannut alaa. Koronan tuomien haasteiden vuoksi mielenterveystyöhön on nyt ohjattava varoja koronakorvauksena.  On nähtävä koronan aiheuttama resurssin lisäystarve testi- ja rokotusjonoja kauemmaksi. Koko Suomi tarvitsee nyt mielenterveystyössä keinoja ja varoja koronauhan torjuntaan. Edesmenneen laulajan sanoja mukaillen: anna apua sille, joka sitä koronan varjossa elääkseen tarvitsee.

Leena Askeli

KD:n kuntavaltuutettu,

kuntavaaliehdokas Kempele